Enighet om å stanse den 26. konsesjonsrunde

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja stiller seg positiv til budsjettforlikets enighet om å stanse den 26. konsesjonsrunde.

 “Det er klart at for klima- og omstillingsarbeidet både nasjonalt og internasjonalt trengs det langt mer ambisiøs oljepolitikk, men for naturen og miljøet i og rundt våre mest sårbare havområder er dette en seier. Denne avtalen sender ikke bare et viktig signal, og samtidig åpner muligheter, for det som kan være en mer ambisiøs oljepolitikk i årene framover, dette er også et tiltak som i enda større grad sikrer en petroleumsfri status for våre mest sårbare havområder, som f.eks. Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi er kjempeglade for dette - blir det aldri en 26. konsesjonsrunde har både havet og folket vunnet stort!” sier Daniel Weiss, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.