Dialogmøte om norsk oljepolitikk på Litteraturhuset 25. august

Er det moralsk rett av Norge å utvinne olje i det tempo vi i dag gjør?

Bakgrunnen for en slik diskusjon om norsk oljepolitikk er mangfoldig. Klimaendringene tilsier at verden så raskt som mulig må erstatte fossile energikilder med fornybare alternativer. Samtidig er det stadig økende behov for energi i verden, særlig i utviklingsland. Hvordan kan Norge spille en rolle i å bidra til energi, men på en miljøvennlig måte? Og er dette vårt ansvar? Mer info og program kommer. Vi kan allerede nå røpe at arrangementet blir verdt et besøk!