Dette mener partiene

Her kan du lese hva de politiske partiene mener om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

 
 
 

Partiene som ønsker oljeboring skriver i sine politiske programer at de ønsker en konsekvensutredning etter petroleumsloven for områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Dette er en teknisk måte å skrive at de ønsker å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.
 

Kilder:
1. SP:  http://www.senterpartiet.no/getfile.php/Bildegalleri/Fellesfiler/PHP%202013-2017%20-%20Trykkformat%2017x24.pdf
2. SV: http://www.sv.no/wp-content/uploads/2015/07/Arbeidsprogram-2013-2017.pdf
3. KRF: http://www.krf.no/globalassets/vedlegg/politiske-dokumenter/politisk-program-2013-2017-bokmal-pdf.pdf
4. Venstre: http://www.venstre.no/assets/Hovedbrosjyre-bokm%C3%A5l-WEB.pdf
5. Rødt: http://xn--rdt-0na.no/politikk/arbeidsprogram/
6. MDG: https://www.mdg.no/content/uploads/2013/06/MDG_Arbeidsprogram_web.pdf
7. AP: http://arbeiderpartiet.no/file/download/6247/77471/file/Partiprogrammet.pdf
8. Høyre: http://www.hoyre.no/politikk/program/h%C3%B8yres-stortingsvalgprogram-2013-2017
9. FRP: http://www.e-pages.dk/frp/184/