Det finnes ikke noe kompromiss

I disse dager menes og skrives det mye om den store saken. I aviser over hele landet finner vi artikler som omtaler mot og for oljeutvinning i verdens største matfat.

Spesielt la vi i går merke til et leserbrev i Haugesunds Avis.  Her forklarer Perla Eyvarsdottir, leder i Haugaland Natur og Ungdom, på en seriøs og voksen måte hvorfor hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må holdes fri fra oljeutvinnen. Vi gjengir leserbrevet her.

"11. januar la Arbeiderpartiets programkomité frem forslag om å åpne deler av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Forslaget er lagt frem som et kompromiss mellom oljenæringen og miljøbevegelsen – men lengre unna sannheten er det ikke mulig å komme. Haugaland Natur og Ungdom mener det er helt uakseptabelt å kalle åpning av sårbare havområder for et miljø-kompromiss. Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de mest sårbare områdene vi har. Forslaget er en uakseptabel hestehandel der kunnskapen, fiskerinæringa, unike naturverdier og sunn fornuft ofres for kortsiktig profitt og risikabel oljevirksomhet.

I forslaget foreslås vern av Vestfjorden og Lofotodden som nasjonalpark er gode tiltak. Problemet er at dette vernet kun blir symbolsk og bidrar til å grønnvaske et oljesvart forslag. Oljereservene - selve grunnlaget for de stadige omkampene om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja - ligger utenfor Røst i Lofoten og er akkurat i det området Arbeiderpartiet vil åpne. Der tror man det finnes olje, men der vet vi også at det finnes fuglefjell, verdens største kaldtvannskorallrev og viktige gyteområder for skrei.

Kunnskapen sier nei og oljemotstand har vi i massevis! De siste 15 årene har det blitt brukt mer enn 1 milliard kroner på å innhente kunnskap om disse havområdene. Alle de miljøfaglige rådene er klare i sin tale: det er ikke forsvarlig med oljevirksomhet i verken Vesterålen, Senja ELLER Lofoten. I dag er flertallet av befolkningen nasjonalt mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Også blant Arbeiderpartiets egne velgere er det et overveldende flertall mot oljeboring i disse havområdene. Motstanden blir stadig sterkere også innad i partiet, med klar støtte fra AUF. I dag har ingen kommuner i Lofoten vedtak for oljeboring i området.

Oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er helt uaktuelt både for miljøbevegelsen, fiskerne, reiselivsnæringen og flertallet av det norske folk. Vi kan ikke gamble med matfatet i noen av de rikeste naturområdene vi har. Derfor har vi en klar oppfordring til alle miljøstemmer i Arbeiderpartiet: Ikke la dere lure! Dette forslaget er alt annet enn et kompromiss. Vi trenger at dere nå, mer enn noen gang før kjemper for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja."

Haugaland Natur og Ungdom mener det er helt uakseptabelt å kalle åpning av sårbare havområder for et miljø-kompromiss. (Foto: Hanne Christine Gilje Birkeland) Hanne Christine Gilje Birkeland