Kom på debattmøte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 1. juni kl 19.00.

Debatt - Vil oljeboring i Lofoten redde norsk næringsliv?

Oljenæringa er i krise, folk mister jobben og utsiktene er usikre. Høyre og LO snakker derfor varmt om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, og vi spør: Må vi ofre Lofoten for å redde norsk næringsliv?

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.
Dette har Oslo lokallag av Folkeaksjonen tenkt å få svar på i debattmøte på  Litteraturhuset onsdag 1. juni kl. 19.00.

Det er hentet inn et ekspertpanel for å debattere temaet, og Bente Lorentzen - Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja vil styre ordet.

Arrangementet på Facebook

 

 

Presentasjon av panelet:

JOHNNY HÅVIK, INDUSTRI ENERGI
Industri Energi er LOs fjerde største forbund og organiserer ansatte innenfor olje, gass og landbasert Industri.
- Hva forventer Industri Energi av evt. oljeboring i Lofoten og fremtidig oljevirksomhet?
- Hvordan påvirker klimaendringer og oljepris fremtidsutsiktene til ansatte i Norges energi-næringer?

 

 

ANDREAS YTTERSTAD | HiOA
Ytterstad er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus og er forfatter av bøkene "broen til fremtiden" og "100 000 klimajobber nå".
- hvordan skape arbeidsplasser og redusere klimagassutslippene i Norge samtidig?
​- hva er en klimajobb og hva skal til for å skape 100.000 av dem?

 

 

KARIN IBENHOLT er samfunnsøkonom og partner i Vista Analyse. I 2012-2104 var hun prosjektleder for den interdepartementale kunnskapsinnhentingen om økt verdiskaping i nord, hvor man analyserte virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping innenfor næringer som reiseliv og fiskeri.