De får dem ikke!

Styremedlem i Folkeaksjonen, Odd Arne Sandberg, tok mandag 3. oktober et oppgjør med de som ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i Avisa Nordland. 

Så er vi i gang igjen. Statsministeren og Statoil-sjefen kjører kampanje for å legge ut den røde løperen for oljeselskapene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja. Først snakker de ned regionen. Det er jo helt utrolig at statsministeren kan hevde at den er preget av fraflytting. Og det er dobbelt utrolig at hun hevder at oljevirksomhet skal generere jobber i stor stil. Med dagens situasjon i oljefylkene er det åpenbart overkapasitet på alle tjenester til næringa. 

Så presenteres det helt utrolige argumentet at norsk olje og gass er renest i verden. Her kunne det være fristene å referere til tobakksindustriens kampanjer på 60 og 70-tallet for å friskmelde tobakken ved å trekke helseskader i tvil. Det er og blir forbrenning av olje og gass som representerer det store problemet i forhold global oppvarming. Det jobbes godt med å få ned utslippene på norsk sokkel, og det er bra. Men det finnes åpenbart enklere måter å utvinne olje på enn gjennom industri langt til havs i nordlige områder. 

Strategien er også å bagatellisere konsekvensene for fiskeriene. Om man snakker med fiskere som har drevet etter torsk og sei i Nordsjøen vil man få høre en annen historie. Det har vært en udiskutabel dramatisk nedgang i fisket. En eventuell oljevirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja vil foregå veldig nær land. Vi har hatt store oljeutslipp i Nordsjø- en. Et ukontrollert utslipp som det fra Statfjord A i 2007 ville under ugunstige omstendigheter nådd land. Dagen etter utslippet dekket oljeflaket 23 kvadratkilometer. Konsekvensene av et landpåslag av slike dimensjoner tør jeg ikke tenke på. Ingen politikere eller selskaper kan påberope seg en troverdig miljøprofil og samtidig ville åpne havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja for olje og gassvirksomhet.

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.