Dårlige nyheter for våre områder, nok en gang.

Regjeringen, med olje og energiminister Tina Bru i spissen, slapp i går nyheten om 61 nye letetillatelser på norsk sokkel. Ny rekord forteller hun, og er spesielt glad for at interessen er så stor i et pandemiår. 

Flere av disse TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder) -tildelingene ligger i havområder som inngår i våre mest produktive og fiskerike områder. Havstrømmer og framtredende værsystemer vil på kort tid føre til oljeutslipp inn i Lofoten, Vesterålen og Senja-området. Seismikkskyting i forbindelse med leting og drift av feltene her vil også kunne forstyrre gyting og vandringer til flere av våre viktigste fiskeslag. 

Folkeaksjonens mål er å få etablert varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området defineres i sokkelkartet som Nordland VI, VII og Troms II.  Nyheten om at man nå vil tildele leteområder nært opp til Nordland VI området er alarmerende. Som nabo påberoper vi oss retten til å komme med en kraftig klage og advarsel.

I november 2019 ble det gjort en prøveboring ved trænarevet, ikke langt fra områdene som inngår i denne tildelingen. Dette medførte store protester. Bellona og Natur og Ungdom aksjonerte. Folkeaksjonen mobiliserte til protester. Fiskeriorganisasjonene sa ifra, Træna kommune protesterte og Lofotrådet kom med en uttalelse hvor de blant annet pekte på at Oljedirektoratets geografiske inndeling av kontinentalsokkelen ikke gjenspeiler grensen for hvor de viktige biologiske funksjonene i dette området finnes. Dette er viktig, og grunnlaget for at det igjen mobiliseres til protester.

Godkjenningen av prøveboringen i 2019 kom overraskende på i løpet av sommerferien,  denne gangen kommer ikke regjeringen så lett unna. 

Når man følger med på pressemeldinger fra regjeringen, kan man virkelig lure på om det overhode er kommunikasjon mellom departementene. 

2. desember stod Statsminister Erna Solberg fram som Havets store beskytter, i internasjonale forum, og uttaler at verdens nasjoner må samarbeide bedre for å sikre rene og produktive hav. 

19. januar jubler vår olje- og energiminister over å få lov til å dele ut tillatelser for oljeboring i et av verdens rikeste havområder. Snakker de ikke sammen?

Pandemien har gitt oss noen nye perspektiver. Særlig har vi fått en påminnelse om hvor viktig nasjonal matsikkerhet er, og hvor viktig det er å ta vare på våre evigvarende matressurser. Å utsette våre viktigste fiskearters gyte- og oppvekstområder for risikoen petroleumsvirksomhet medfører, blir i dette perspektivet helt feil.

Statsministeren må følge opp sine festtaler og sikre et rent og produktivt hav!

LEVE HAVET

Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Foto: Trine Sivertsen