BLV søndag: – Vi har gjort en kjempejobb

Med tillatelse fra Bladet Vesterålen gjengir vi her deres artikkel i sin helhet:

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Wenche Cumming er glad for utviklingen i holdningen til folket, men ikke så veldig overrasket.

– Denne saka har fått veldig mye oppmerksomhet det siste halve året, og alle som jobber for å få et varig vern har gjort en kjempeinnsats. Vi har også lagt hardt politisk press på alle partier, for å få dem til å forplikte seg til å love å verne Vesterålen, Lofoten og Senja, sier Cumming til Bladet Vesterålen.

Wenche taler på Youngstorget under årets første folkefest ved APs landsmøte

Hun mener også at måten fiskeriene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blitt omtalt i de siste årene har bidratt til utviklinga.

– Folk er mye mer bevisst på at næringslivet er veldig avhengig av fiskeriene, både her oppe hvor fisken landes, og alle ellers i landet som er med på videreforedlinga, sier hun.

Dårlige oljepriser bidrar

Cumming mener også at dårlige oljepriser og folk som blir oppsagt i oljenæringa også påvirker hvordan folk flest ser på oljeindustrien.

– De som er for oljeboring har jobbet iherdig for å få oss til å tro at vi er avhengig av at dette området åpnes for oljeboring, men det stemmer ikke, og det begynner folk å skjønne nå, samt at de forstår at de verdiene som vi henter ut i form av fisk står for enorme inntekter, som vi kan risikere å miste.

Hun ser ikke bort fra at oppmerksomheten som er blitt rettet mot plastproblemet og marin forsøpling også har bidratt til oppgangen.

– Generelt er klima blitt stadig viktigere for folk de siste årene, og det fremstår klarere enn noen gang at konflikten i all hovedsak står mellom olja og fiskeriene og turismen.

Cumming opplever at stadig flere folk støtter opp om oljevernet.

– Nå gjelder det å holde saka varm fram mot valget, avslutter Cumming.