Bli med på grønn omstilling!

Det oppfordret foredragsholder og forfatter Andreas Ytterstad under miljøkonferansen på Høgskolen i Harstad lørdag.

HARSTAD: Klimalørdag ble for første gang arrangert i 2013. Årets arrangement er andre gang konferansen blir arrangert, og er i tillegg en del av Forskningsdagene. 

- Vi må få folk til å engasjere seg, og få flest mulig å forstå hvorfor en omstilling fra petroleumsvirksomhet til fornybar energi er viktig.

Andreas Ytterstad, nestleder, Concerned Scientists Norge


Ytterstad mener altså at engasjementet til folket er viktig for at lederne skal handle. 

- Vi har snart sluppet ut mer karbondioksid en det naturen kan tåle. Vi må se konsekvensene og satse på en omstilling. Vi må kreve om en grønn omstilling, sier Ytterstad. 

Klimaaktivist 
Ytterstad er forfatteren bak boken «Broen til framtiden», i tillegg til at han er medieforsker og klimaaktivist. Han har spesialisert seg i klimajournalistikk. 

- FNs klimapanel mener det er 97,1% sjanse for at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det jeg forsker på er hvordan mediene påvirker tankene om miljøet til folket. Problemet vi ser i dag, og spesielt i USA, er at det ofte blir satt opp én mot én i en klimadebatt, altså falsk balanse. Debatten og mediedekningen er ikke representativ for vitenskapen, sier han. 

Omstilling 
Lørdag holdt han foredrag på Høgskolen i Harstad, både om hvorfor det trengs en grønn omstilling, men også om hvor viktig det er at verdens befolkning forstår den viktige betydningen med en grønn omstilling i Norge. Også Tor Jørgensen, biskop i Sør-Hålogaland, hadde foredrag under Klimalørdag. 

- Det er vanskelig å forholde seg til et globalt abstrakt problem slik global oppvarming er. Det kan være vanskelig å se fremover og å se konsekvensene, men de er enorme. Det blir større flommer og naturkatastrofer, mer nedbør og mer tørke, sier Andreas Ytterstad. 

Han mener at folket må kreve en grønn omstilling. 
- Vi har et internasjonalt karbonbudsjett for naturen. Naturen tåler ikke at vi går over karbonbudsjettet. Likevel skal regjeringen bruke 190 milliarder kroner for å lete etter olje i Barentshavet, sier Ytterstad. 

Sterk gjeng 
Konferansen ble arrangert av Klimavenner i Harstad, som består av de fem miljøorganisasjonene Attac, Concerned Scientists Norge, Naturvernforbundet, den Norske Kirke, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. I tillegg er Den norske kirke med i Klimavenner Harstad, og er derfor også med på å arrangere konferansen. Oppslutningen var god. Både yngre mennesker og godt voksne tok turen til konferansen.

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.