Bli med i kampen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen!

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i verden, med et mangfold av naturverdier. Det er nærheten til disse som har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. Folkeaksjonen arbeider for å ta vare på naturverdiene og videreutvikle Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet.

I forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet (St.meld. nr. 8, 2005/06) beskyttes området mot petroleumsvirksomhet på grunn av den verdifulle og sårbare naturen. Forvaltningsplanen skal vurderes på nytt i 2010, og folkeaksjonen krever at regjeringen da fortsatt sikrer Lofoten og Vesterålen ei framtid uten olje- og gassvirksomhet.

Vi håper at denne nettsiden kan bidra til å skape debatt rundt spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen, og samtidig være med gi til større kunnskap. Nettsiden er også lagd til alle de som ønsker å ta del i folkeaksjonen sitt arbeid for et oljefritt Lofoten og Vesterålen. På nettsiden er det mulig å skrive under på oppropet mot oljeboring og bli medlem. Det finnes også tilgjengelig materiell som kan brukes for å spre budskapet, som for eksempel løpesedler, underskriftlister og plakater.

Bli med i kampen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen!