Appell Vardebrenning 2017, Harstad

Den bittelille middelalderbyen Collazzone på toppen av en høyde i Umbria i Italia, har en landhandel med en kjøpmann i hvit frakk. Han selger lokal olivenolje, salami fra Toscana, skinke fra Parma - og klippfisk fra Lofoten.

Fiskematkartet
Den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteplassen for verdens største bestand av torsk. Skreien som vandrer fra Barentshavet er en ren matressurs og en delikatesse som setter Norge på fiskematkartet over hele verden. Verden har fokus på ren energi, bærekraftig

Fra arrangementet i Harstad i år

utnyttelse av ressurser og matsikkerhet. Framtiden er i havet.

Risiko
Havområdet utenfor LoVeSe er blant de mest sårbare økosystemer vi har på Kloden. I dagens klimasituasjon gir det mindre mening enn noensinne å utsette disse sårbare naturområdene for risikoen det innebærer å starte leting med seismikk, enn si å starte boring etter olje fra en rigg få mil fra land.

Sluttstrek
Folkeflertallet i nord sier nei til en konsekvensutredning, men store partier insisterer på at det nødvendig med en slik utredning. -Det finnes allerede side opp og side ned med rapporter. Vi har nok kunnskap. Nå må det settes en endelig sluttstrek før vi auser ut flere millioner til et prosjekt som ikke er levekraftig.

Endringer
- Folkeaksjonen håper dette er slutten på begynnelsen for Folkeaksjonen, at det nye Stortinget som trer sammen etter valget, velger å se fremover og gir havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern. Hensynet til miljøet, klimaet, fiskeriene og reiselivsnæringen tilsier at det nå er på overtid å legge bak seg forhistoriske planer om oljeaktivitet i Norges fremste fiskeri-, reiselivs- og naturområde.

KJERSTI ODDVARSDATTER SÆTHER
Leder av Harstad lokallag av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja