AP Nordland vedtok krigserklæring

Arroganse eller uvitenhet? Samtidig som det over hele landet, og i omtrent tredve land til, ble tent vardebål for å varsle fare for natur og miljø, vedtok Nordland AP å gå inn for å rasere matfatet utafor Lofoten. Samtidig som nyheten om at Great Barrier Reef er dødt nådde oss, gikk Nordland AP inn for å fortsette raseringen av havbunnen hvor Norges største korallrev ligger.

På lederplass i dagens avis skriver Bladet Vesterålen om det som i Vest-Lofoten har blitt kalt krigserklæring. Vi gjengir med velvillig tillatelse fra Bladet Vesterålens redaktør lederen i sin helhet:

Kampen om Nordland 6

Årsmøtet i Nordland Arbeiderparti gikk i helga inn for konsekvensutredning av oljefeltet Nordland 6 sør for Lofoten. Ifølge Avisa Nordland ble delegatene fra Lofoten og Nordland AUF stort sett stående aleine om å si nei. Vedtaket har provosert kraftig i Lofoten, og lederen i Moskenes Ap karakteriserer vedtaket som ei krigserklæring. 

Vedtaket som nå har fått støtte fra Nordland er det samme som programkomiteen tidligere i vinter la fram som et «kompromiss», der man avventer en rullering av forvaltningsplanen for området før man tar stilling til Nordland 7 og Troms 2. 

Det såkalte kompromisset fra programkomiteen oppleves av mange som en provokasjon, fordi det vil bety å ta det første skrittet. Nettopp tilnærmingen gjennom gradvise skritt for åpning av større områder, er en del av argumentasjonen i vedtaket fra årsmøtet i Nordland Arbeiderparti. Det ligger i kortene at de øvrige områdene vil stå for tur.

Videre innebærer en eventuell åpning av Nordland 6 at Vestfjorden legges åpen for eventuelle utslipp og annen forurensning fra leitevirksomhet og produksjon. Det berører langt større områder enn det som markeres av Nordland 6 på kartet, og vi er skuffet over mangelen på interesse for naturverdiene på ledende Ap-hold i Vesterålen. 

Nordland er naturlig nok fylket som vil bli sterkest berørt av en mulig åpning på Nordland 6. Det kan gi vedtaket fra årsmøtet ekstra vekt nasjonalt. Men med den klare stemmen fra Lofotens egne representanter, som tapte avstemningen, er signalet fra Nordland likevel langt fra entydig. 

Fylkesårsmøtene til Arbeiderpartiet i Rogaland, Oppland, Hedmark og Vestfold har også støttet forslaget om åpning av Nordland 6, mens fylkeslagene i Akershus, Sogn og Fjordane og Buskerud har sagt nei. Det har også Troms og Finnmark Arbeiderparti. 

Så langt er det med andre ord ikke avgjort hva Arbeiderpartiet til syvende og sist vil falle ned på om en drøy måned på sitt landsmøte. 

Vardebrenningen til Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i helga klarte ikke å hindre vedtaket på fylkesårsmøtet til Nordland Ap. Men arbeidet man legger ned de nærmeste ukene vil kunne få stor betydning i den videre debatten.