Andre uttalelse fra landsmøtet

Vi publiserer her uttalelsene fra landsmøtet 2017. Andre uttalelse handler om styrking av oljevernberedskapen.

STYRK OLJEVERNBEREDSKAPEN

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ønsker styrket oljevernberedskap langs kysten, blant annet på grunn av dagens skipstrafikk.

Livet i og ved havet er en sentral del av verdens ressursgrunnlag og vi er bekymret for konsekvensene av eventuelle utslipp fra oljetankere og andre fartøy som ferdes langs kysten.

Samtidig advarer vi på det sterkeste mot å bruke oljevernanlegg i Lofoten, Vesterålen og Senja som argument for åpning av oljefeltene i dette området. 

GRUNNSTØTT: Farleder lengre fra kysten skal hindre skip fra å gå på grunn dersom de mister motorkraft
og begynner å drive. Slepebåt kan rekke fram til havaristen før grunnstøting. Foto: Kystverket