Aktiviteter 2020

Her er en oversikt over planlagte arrangementer i tiden som kommer.

14. mars   Vardebrenning

Før i tida ble varder eller veter som de ble kalt, tent på fjelltopper særlig langs kysten for å varsle fare og ufred. Vardebrenning var et effektivt kommunikasjonssystem som gjorde at man kunne nå raskt fram med et viktig budskap til folk ytterst på skjær og innerst i fjorder.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tradisjon for å brenne varder hvert år for å varsle om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er trua. 9. mars inviterer Folkeaksjonen igjen til vardebrenning over det ganske land. Denne gangen tenner vi varder for å feire 10 oljefrie år - en seier, men vi varsler også om at faren enda truer, kampen er ikke over. Ved å brenne varder over hele lander, viser vi at vi vil fortsette å kjempe for å ta vare på det verdifulle og sårbare havet vårt. Og vi kommer til å varsle om ufred og fare hvert år helt til LoVeSe blir varig freda for petroleumsvirksomhet!

Folkeaksjonen ønsker folk over hele landet hjertens velkommen til å bli med og brenne varde/vete for et oljefritt LoVeSe. Vi oppfordrer alle lokallag til å arrangere en vardebrenning der de bor. 
Mer info her.

 

 

1. mai   Paroler for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Hvert år går flere i 1. mai-tog under parolen Oljefritt Lofoten,Vesterålen og Senja. Vi håper så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet, og gå under en parole for oljefrie havområder dersom det er en slik i ditt lokale 1.mai-tog. Vi er gjerne behjelpelige dersom noen ønsker å organisere en parole lokalt. Mer info her.

 

 

25. mai - 28. juni   Landsmøte 2020

25.mai-28.juni er det duket for Folkeaksjonens landsmøte. I år tar vi lokallagssamling i samme slengen. Landsmøtet skjer i Kabelvåg med mange Lofotaktiviteter på programmet.

Meir info kjem.


 

 

 

Vi håper så mange som mulig tar del i arrangementene som skjer i 2020, og ta gjerne initiativ til egne arrangementer i ditt lokallag. For fisken, havet og framtida.
 

LEVE HAVET!

 

 

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.