Aktiviteter 2021

Vi forholder oss til regjeringas gjeldande covid-19 regler. Dette er ein oversikt over datoer for arrangement 

13.mars    Vardebrenning

Før i tida ble varder eller veter som de ble kalt, tent på fjelltopper særlig langs kysten for å varsle fare og ufred. Vardebrenning var et effektivt kommunikasjonssystem som gjorde at man kunne nå raskt fram med et viktig budskap til folk ytterst på skjær og innerst i fjorder.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har tradisjon for å brenne varder hvert år for å varsle om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er trua.
13.mars, i valgåret 2021, oppfordrer vi dere til å ha vardebrenning med kohorten. I hagen, i skogen eller på ein fjelltopp. Ta bilder og del det med oss. 

Mer info kommer.

 

 

1. mai   Paroler for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Hvert år går flere i 1. mai-tog under parolen Oljefritt Lofoten,Vesterålen og Senja. Om det blir 1.mai arrangement i år håper vi selfølgelig at så mange som mulig vil delta i tog rundt om i landet, og gå under en parole for oljefrie havområder dersom det er en slik i ditt lokale 1.mai-tog. Vi er gjerne behjelpelige dersom noen ønsker å organisere en parole lokalt. Mer info her.

 

 

Landsmøte 2021 11.-13.juni i Vesterålen

Landsmøte ble avholdt på Sortland 11.-13.juni. 

Styret var tilstede fysisk og resten var med digitalt. 

 

Lokallagsmøte Bodø 5.-7.november

I november var vi samla i Bodø for lokallagssamling, der 20 stk deltok.

Vi hadde framtidsworkshop, paneldebatter og sosialt samvær.

Ein framtidskomité vart oppretta og desse skal jobbe fram forslag til diskusjon på landsmøtet 2022.

 

 

Bli medlem i Folkeaksjonen!

Det viktigste du kan gjøre er å støtte Folkeaksjonen ved å bli medlem. Da støtter du arbeidet vårt både politisk og økonomisk.