SAKLISTE LANDSMØTE 2017

FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA

LANDSMØTE I BODØ, LØRDAG 4. NOVEMBER 2017

Åpning av møtet

1.   Konstituering
      Godkjenning av innkalling, sakliste, dagsorden og forretningsorden.
      Valg av møteledere, referenter og protokollkomité.

2.   Leders tale

3.   Årsmelding

4.   Politisk plattform

5.   Overordnet arbeidsplan

6.   Generaldebatt

7.   Regnskap 2016-17

8.   Budsjett 2018

9.   Vedtekter

10. Uttalelser

11. Valg

Meld din deltakelse på landsmøtet i dag - klikk her!

Mer informasjon om landsmøtet - invitasjon her!