Tirsdag kveld arrangerte Senja lokallag av Folkeaksjonen åpent møte på Senjastua. 

Norge har til nå brukt over 1 milliard og 10 år på å samle inn kunnskap om hvilke konsekvenser oljeboring i lofoten, Vesterålen og Senja kan ha.

Folkeaksjonen reagerer kraftig på uttalelsen om at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skal bidra til at Europa oppfyller klimamålene i Paris-avtalen.

Norge har til nå brukt over 1 milliard og 15 år på å samle inn kunnskap om hvilke konsekvenser oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kan ha. Likevel hevder Avisa Nordland på lederplass at vi trenger mer kunnskap.

Et oppslag i Troms Folkeblad forteller at det nå er et unisont krav fra landsdelen om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for utvinning av olje og gass. Dette må skje snarest mulig og seinest etter valget i 2017.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja går hardt ut mot det nye samarbeidsforumet som jobber for en konsekvensutredning av oljeaktivitet i disse områdene. 

At det foreligger et unisont krav fra en hel landsdel om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja er direkte feil. Det mener lederen i folkeaksjonen for oljefritt LoVeSe.

Lokallagsleder Sissel Baraa er forbauset over å se Norge sitte i Paris og underskrive klimaavtalen om hvordan de skal bidra for å hindre global oppvarming, samtidig som det ikke vises vilje til å gi havområdene utenfor LOVESE varig vern mot olje- og gassutvinning.

Et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et godt norsk bidrag til å oppfylle klimavtalen som ble vedtatt i Paris.

​Bente Kristine Lorentzen is 27 years old and lives in Kabelvåg, on the Lofoten Islands in northern Norway. She is the chairwoman of the People’s Campaign for an Oil-Free future in Lofoten, Vesterålen and Senja, and has been involved in keeping the Norwegian Arctic free from oil and gas. We spoke to her about her experiences.

Sider