Bildetekst: 
Fullsatt torg under folkefesten 5. august 2017 - nok et vellykket arrangement i regi av Folkeaksjonen