Olje- og gassvirksomheten berører store områder i havet, på sjøbunnen og på land. Virksomheten påvirker miljøet med mekaniske forstyrrelser eller med ulike utslipp til sjø og luft. Dette skjer både ved utbygging av installasjoner, ved boring av brønner og under selve produksjonen av olje og gass.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt vernet hele fem ganger de elleve siste årene. I 2013 la samarbeidsavtalen mellom regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti et vern for LoVeSe ut denne stortingsperioden.  2017 er det nytt stortingsvalg og saken skal igjen opp til debatt. 

Fossil brensel som olje og gass fører til alvorlige klimaendringer. Av hensyn til de dramatiske konsekvensene av et endret klima, må noe av oljen og gassen få ligge i fred.

 

​Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlandseuropas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler. Bestandene av hekkende lunde og toppskarv er spesielt imponerende i en global sammenheng. Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få katastrofale følger.

Sårbare koraller og svampesamfunn preger havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og verdens største kaldtvannskorallrev er Røstrevet utenfor kysten av Nordland.

Forskerne vet for lite om hvilken virkning seismikkskyting har på fisk, men antar at seismiske undersøkelser har en skremmeavstand på 18 nautiske mil (33 kilometer) for torskefisk.

Seismikkfartøyet drar kabler på flere tusen meter etter seg. En luftkanon skyter trykkbølger som reflekteres i sjøbunnen. "Kjempe-ekkoloddet" kartlegger hva som er under havbunnen av olje, gass og andre geologiske strukturer.

Seismikkskyting er store lydkanoner som skytes mot havbunnen for å finne ut om det er forekomster av olje og gass i området. Seismikkskyting på den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kommer skremmer fisken og fortrenger den fornybare fiskerinæringen i regionen.

Undersøkelser tyder på at luftkanonene som benyttes under seismikkinnsamling kan være dødelig for fisk ved avstander opp til 5 meter. Disse undersøkelsene ble gjennomført av norske forskere i 1992, og har blitt kritisert av fiskerne for ikke på være nok omfattende.

Et oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være dramatisk for reiselivet, fiskeriene og folk som bor i regionen. Konsekvensene vil kunne bli særdeles alvorlige, både for miljø og næringsliv.

Sider