​Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlandseuropas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler. Bestandene av hekkende lunde og toppskarv er spesielt imponerende i en global sammenheng. Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få katastrofale følger.

Sårbare koraller og svampesamfunn preger havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og verdens største kaldtvannskorallrev er Røstrevet utenfor kysten av Nordland.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteområde for de tre viktigste komersielle bestandene (Torsk, hyse og sei) for kystfiskerne i hele Nord-Norge.