Vi publiserer her uttalelsene fra landsmøtet 2017. Første uttalelse handler om varig vern mot petroleumsaktivitet.

Leserbrev fra Sissel Baraa, leder av Andøy lokallag, og Wenche Cumming, leder av Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Fossil brensel som olje og gass fører til alvorlige klimaendringer. Av hensyn til de dramatiske konsekvensene av et endret klima, må noe av oljen og gassen få ligge i fred.