Styret i Folkeaksjonen for perioden 2017-2018

Styret ble valgt av landsmøtet i Bodø, lørdag 4. november 2017, og har en god balanse av erfarne og nye styremedlemmer.

 

Leder:
Odd Arne Sandberg

Telefon: 97 50 50 92

Odd Arne Sandberg (f. 1960) bor i Kabelvåg. Han har sittet i landsstyret siden Folkeaksjonen ble stiftet i 2009, før det var han aktiv i Lofotaksjonen. Han har også vært aktiv i Vågan SV, som han represen- terer i kommunestyret. Til daglig jobber Sandberg som lærer på Lofoten Folkehøgskole, men han har mulighet til å ta inntil 50% permisjon fra denne jobben for å skjøtte ledervervet. 

 

Foto: Amanda Orlich

Ingrid Skjoldvær (f. 1993)
Ingrid Skjoldvær kommer fra Sortland. Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun avtropper som leder i januar

2018. Hun har også sittet i sentral- og landsstyret i Naturvernforbundet (2015-2017). I Folkeaksjonen har hun sittet som vara til landsstyret fra 2012, og med fast plass fra 2015. Som NU-leder har Skjoldvær vært pro lert i media, hun har også erfaring med politisk lobbyarbeid, aksjonsretta virksomhet og større arrangementer. 

 

Monica Amsen (f. 1983)
Monica Amsen er yrkesfisker med egen sjark i Andøy kommune. Hun har stort engasjement for betydninga av de marine ressursene. Amsen har vært aktiv og deltakende i Folkeaksjonen, og ble innvalgt i landsstyret første gang i 2015. Hun har også fast plass i styret i Andøy fiskarlag. Hun har et sterkt engasjement for natur og miljø.

 

Daniel Weiss (f. 1986)
Daniel Weiss er fra USA, og yttet til Norge for snart sju år siden. Han er for tiden ph.d-stipendiat på NTNU, der han arbeider med sosial ulikhet innenfor helse. Weiss er vært en del av lokallaget av Folkeaksjonen i Trondheim siden 2013. Weiss er svært opptatt av friluftsliv og naturvern, og har også jobbet med småskala gårdsbruk. 

 

Sissel Baraa (f. 1953)
Sissel Baraa bor på Skarstein i Andøy kommune. Hun har lenge vært en av drivkreftene bak, og er i dag leder i lokallaget av Folkeaksjonen på Andøy. Hun har også tidligere vært landsstyremedlem i Folkeaksjonen. Sissel har jobb på biblioteket på Andenes. Hun er spesielt opptatt av bærekraftig bruk av naturressursene våre, jakt og samisk kultur. Tidligere har Sissel hatt ulike politiske verv med et spesielt fokus på likestillingspolitikk og barne- og ungdomspolitiske saker.

 

Lone Nikolaisen
Lone Nikolaisen fyttet til Røst i 2013, der hun jobber som sker. Etter re vintre som mannskap på ulike båter har hun nå kjøpt sin egen sjark. I tillegg virker hun tidvis i brannvesenet, og som kokk, vaskehjelp, snekker og radiovert. Hun har bachelorgrad i historie. Lone Nikolaisen er medlem i SV, og innehar styreverv i Bodø Fiskarlag. 

 

Vara til landsstyret:
1. Ola Skjeseth
2. Kirsti Saxi
3. Vågard Erdahl
4. Berit Tunstad
5. Ida Løken Killie

 

 

 

Lik oss på Facebook: