Seismikkfartøyet drar kabler på flere tusen meter etter seg. En luftkanon skyter trykkbølger som reflekteres i sjøbunnen. "Kjempe-ekkoloddet" kartlegger hva som er under havbunnen av olje, gass og andre geologiske strukturer.

Seismikkskyting er store lydkanoner som skytes mot havbunnen for å finne ut om det er forekomster av olje og gass i området. Seismikkskyting på den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kommer skremmer fisken og fortrenger den fornybare fiskerinæringen i regionen.

Undersøkelser tyder på at luftkanonene som benyttes under seismikkinnsamling kan være dødelig for fisk ved avstander opp til 5 meter. Disse undersøkelsene ble gjennomført av norske forskere i 1992, og har blitt kritisert av fiskerne for ikke på være nok omfattende.

Et oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil være dramatisk for reiselivet, fiskeriene og folk som bor i regionen. Konsekvensene vil kunne bli særdeles alvorlige, både for miljø og næringsliv.

Turistnæringen er avhengig av en natur i området som bevares som “ren og uberørt”, i tillegg er man avhengig av en fiskerinæring for å bevare fiskeværene.

Fisk er definitivt en av Norges gullgruver, og verdien vil fortsette å øke i årene fremover. Sjømatrådet forteller de vil i årene framover blant annet satse på økt eksport av torsk til Kina og laks til andre markeder i Asia, der flertallet av verdens middelklasse bor om ti-femten år.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteområde for de tre viktigste komersielle bestandene (Torsk, hyse og sei) for kystfiskerne i hele Nord-Norge.

​Fiskeri representerer en ren, miljøvennlig og lokal næring basert på fornybare ressurser, som gjennom flere tusen arbeidsplasser gir grunnlag for bosetting langs hele den nordnorske kysten.

Sjark, Myre

Hver dag spises over 40 millioner fiskemåltider fra Norge rundt om i verden. Det er et viktig bidrag til verdens matproduksjon. 

På verdens miljødag 5. Juni går startskuddet for oppkjøringa til de neste store kampene for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Helga 5.-7. juni er Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja samlet til landsmøte på Lofoten Folkehøgskole i Kabelvåg.

Sider