Olje- og gassvirksomheten innebærer fare for akutt forurensning. Scenariene spenner fra full utblåsning av en brønn med tusenvis av tonn olje ut i sjøen, til mindre uhellsutslipp av olje eller kjemikalier på grunn av slangebrudd eller overfylling av tanker. 

Utslipp av olje i forbindelse med olje- og gassproduksjon skjer ved utslipp av produsert vann, drenasjevann fra plattformene og fortrengningsvann. I tillegg kan det skje akutte oljeutslipp. Produsert vann er normalt den viktigste kilden til oljeforurensning.

– Det går jo så fint i Nordsjøen, så da går det helt sikkert bra med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja også.

Olje- og gassvirksomheten berører store områder i havet, på sjøbunnen og på land. Virksomheten påvirker miljøet med mekaniske forstyrrelser eller med ulike utslipp til sjø og luft. Dette skjer både ved utbygging av installasjoner, ved boring av brønner og under selve produksjonen av olje og gass.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt vernet hele fem ganger de elleve siste årene. I 2013 la samarbeidsavtalen mellom regjeringen Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti et vern for LoVeSe ut denne stortingsperioden.  2017 er det nytt stortingsvalg og saken skal igjen opp til debatt. 

Fossil brensel som olje og gass fører til alvorlige klimaendringer. Av hensyn til de dramatiske konsekvensene av et endret klima, må noe av oljen og gassen få ligge i fred.

 

​Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlandseuropas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler. Bestandene av hekkende lunde og toppskarv er spesielt imponerende i en global sammenheng. Oljeuhell utenfor Lofoten og Vesterålen kan få katastrofale følger.

Sårbare koraller og svampesamfunn preger havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og verdens største kaldtvannskorallrev er Røstrevet utenfor kysten av Nordland.

Forskerne vet for lite om hvilken virkning seismikkskyting har på fisk, men antar at seismiske undersøkelser har en skremmeavstand på 18 nautiske mil (33 kilometer) for torskefisk.

Sider